RENOMIA NETWORK, a.s.

RENOMIA NETWORK, a.s. patří do skupiny RENOMIA GROUP, a.s. jež je společně s RENOMIA AGRO, RENOMIA BENEFIT a RENOMIA Trade Credit je největším pojišťovacím makléřem na českém trhu se zajištěním služeb v 135 zemích světa.  Zaměření RENOMIA NETWORK je zejména v pojištění průmyslových a podnikatelských rizik s nabídkou komplexních služeb pojišťovacího makléře, mezi něž patří poradenství, správa pojistného programu, likvidace pojistných událostí, risk management a jiné.

Mezi významné klienty RENOMIA GROUP patří např. Kofola, České Radiokomunikace či Karlovarské minerální vody.

Partner takového jména, pověstný vynikajícími službami na Chomutovsku doposud chyběl a je nám ctí býti u jeho příchodu do Chomutova a možností využívat jeho služeb v rámci CENTRUM REALITY FINANCE.

„můj vstup do RENOMIA NETWORK a následná spolupráce s lídrem lokálního realitního trhu, společností ORIONIS jako partneři CRF již od začátku provázelo nadšení, s vědomím, že se jedná o velmi ojedinělý projekt nejen u nás…. býti členem RN je velkým závazkem k mým klientům v poskytování nadstandardních služeb a dodržování vysokých standardů společnosti….. osobně celému projektu silně důvěřuji a je vždy radost pracovat s těmi nejlepšími ve svém oboru….“ BA Petr Sas

RN-logo-bile