Přerušení provozu u podnikatelského pojištění

Pojištění přerušení provozu je v mnoha pojistných smlouvách u podnikatelských rizik jedním z nejopomíjenějších pojištění vůbec, byť může mít pro firmu až fatální důsledky. Naprostým standardem je oproti tomu pojištění majetku a odpovědnosti s připojištěním rizik, která až tak významnou ztrátu společnosti nezpůsobí. Těmito riziky jsou zejména připojištění skel a vandalismu. Přerušení provozu ze své podstaty kryje finanční ztrátu kdy z mnoha nastalých příčin může dojít ke zmíněnému přerušení provozu. Jedná se zejména o výrobní provozy a jiné společnosti kdy po přerušení provozu dochází ke zvýšeným nákladům na jejich obnovu a dochází ke ztrátám na zisku. Typickým příkladem tak může být výrobní společnost v oboru automotive s desítkami zaměstnanců jež vyrábí díly určené k výrobě automobilů. V případě, že například živelní pojištění přeruší provoz na několik dní, může dojít nejen ke ztrátám na majetku, ale také i dalším milionovým ztrátám, kdy stále platí mzdu svým zaměstnancům, nájem a především nemůže plnit dodávku a vystavuje se tak vysokým pokutám ze strany odběratele za nedodržení dodávek. Malá škoda na majetku, tak může v tomto případě vyjít společnost na několikanásobně více.

Z pojištění přerušení provozu tak jsou hrazeny tyto náklady:

  • ušlý zisk
  • stále náklady (mzdy, leasing, pronájem…)
  • náklady na znovuobnovení provozu
  • pronájem náhradních prostor, práce přesčas

Mezi příčiny tohoto pojištění patří:

  • strojní přerušení provozu
  • elektronické přerušení provozu
  • přerušení dodávek elektřiny, plynu, vody a jiných médií
  • přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u dodavatele
  • přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u odběratele
  • přerušení provozu z důvodu živelní pohromy (blesk, požár, výbuch….)

 

BA Petr Sas

RENOMIA NETWORK

RN-logo-bile