Dítě pokousané psem a pojištění odpovědnosti

Jak již je každým rokem zvykem, vyhlašuje Česká asociace pojištění (ČAP) Únor měsícem pojištění.  Pro letošní rok se jeho podpora zaměřila na pojištění odpovědnosti v občanském životě. Tyto kampaně vždy provází průzkum veřejnosti s mnoha ukazateli o dané problematice. Na základě tohoto průzkumu má pojištění odpovědnosti v občanském životě sjednáno jen 31%dotázaných, což se změnami v Občanském zákoníku (OZ), platnými od 1.1.2014 vypadá jako velmi nízké číslo. Toto pojištění bylo totiž po mnoho let velmi zanedbáváno i přesto, že mnohým z nás můžeme způsobit finanční škodu v řádu milionů korun a po změnách v OZ je jeho sjednání takřka nutností.

Většině z vás se v minulosti jistě stalo, že jste vy, vaše děti či zvířecí přítel svým neúmyslným jednáním způsobily škodu, ať již majetkovou nebo škodu na zdraví či škodu finanční.

Proti tomuto jste v podstatě v základu pojištění odpovědnosti chráněni. Na základě zjištění ČAP, děti a domácí zvířata způsobí škodu v celé čtvrtině škod z pojištění odpovědnosti.  Nejčastějšími škodami tak bývají rozbitá okna a rozbití jiných předmětů v důsledku dětských hrátek. Nejčastěji k těmto a jiným škodám dochází v domácnosti, ke kterým můžeme i přidat velmi časté vytopení souseda. V případě škod při sportu bývají nejčastějšími škodami trvalé následky úrazu, kdy se škody dle závažnosti mohou vyšplhat až k miliónům korun.

Dle změn v OZ je každý majitel zvířete, které způsobí škodu jinému zvířeti zodpovědný za povinnost uhradit veškeré náklady spojené s léčením, veterinární péčí a dalšími náklady s tím spojenými.

Pro představu do jakých výší mohou jít způsobené škody, uvádím několik příkladů:

  • Starší a těžší dítě způsobilo na trampolíně mnohačetné zlomeniny jinému dítěti ( celková škoda: 180.000 Kč)

  • Při potyčce psů došlo ke zranění jednoho z nich (celková škoda: 90.000 Kč)

  • Pes pokousal dítě a způsobil mu zranění s trvalými následky i dlouhodobé psychické trauma (celková škoda: 780.000 Kč)

 Na těchto případech, které jsou v dnešním životě naprosto běžné, vidíme, že nejde opravdu o strašení, ale o jasný fakt, který může do naší peněženky sáhnout velmi hluboko.

Pojištění odpovědnosti má velmi často územní platnost po celé Evropě a pokud tedy někomu způsobíte škodu při vaší dovolené, může být toto hrazeno z vaší odpovědnostní pojistky.

Pojistit odpovědnost si lze v mnoha případech jako součast pojištění domácnosti či nemovitosti. Pojištění si lze vybrat v několika variantách s rozdílnými limity a rozsahem krytí, čemuž také odpovídá pojistné, které se vě většině pohybuje v rámci pouhých několika stokorun ročně.

Nezapomeňme však na výluky u kterých pojišťovna u tohoto druhu pojištění plnění neposkytne a na omyl, že toto pojištění kryje škody způsobené zaměstnavateli. U výluk se jedná zejména o škody způsobené blízké osobě, pod vlivem alkoholu, škody úmyslné či na vypůjčených věcech.

Nejlépe je tedy zkontrolovat si vlastní smlouvu domácnosti, nemovitosti a zjistit zda toto pojištění smlouva obsahuje a je-li krytí rozšířeno na škody způsobené vašimi domácími mazlíčky.

Nepodceňujte pojištění odpovědnosti.

Velmi rád vám v rámci této problematiky poskytnu odbornou radu.

S úctou

BA Petr Sas

člen RENOMIA NETWORK

RN-logo-bile